Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

Hạ Môn keyuan nhựa Co.Ltd


Địa chỉ nhà:   No.27, Hongxi Road, Maxiang Town, Xiang'an District, Xiamen (361000), China.


Quản lý bán hàng: Connie Deng

ĐT: +86 13656020340

Fax: + 86-592-5752087


Phòng Marketing trong nước:

Điện thoại: + 86-592-5752082 ext.801

Điện thoại: + 86-13950090679


Phòng Internaationai:

ĐT: + 86-592-5752082 ext.802


Tech Consuiting Dep:

Điện thoại: + 86-592-5752082 ext.803


Phòng Phát triển Thiết kế:

Điện thoại: + 86-592-5752082 ext.804


Bộ phận sau bán hàng:

Điện thoại: + 86-592-5752082 ext.805


E-mail: connie@xmkeyuan.com