Trang chủ > Các sản phẩm > Poliamit 6

FR Gia cố Pa 6.6, Pa 6.6 Nylon Gia cố Gf30 Pa 6.6 Nhựa

    Chi tiết nhanh Bao bì & Giao hàng Chi tiết đóng gói 25kg / bao (pa 6.6 gf30 cũng có thể tùy chỉnh) Thời gian giao hàng 10-15 ngày (pa 6,6 gf30)