Trang chủ > Các sản phẩm > Poliamit 6
Tắt chất liệu nylon lớp, giá Nylon mỗi kg (giá xuất xưởng)

Tắt chất liệu nylon lớp, giá Nylon mỗi kg (giá xuất xưởng)

    Nhanh chóng thông tin chi tiết đóng gói và giao hàng Chi tiết đóng gói 25kg / bag (tắt lớp nylon vật liệu cũng tùy chỉnh) thời gian giao hàng 10-15 ngày (tắt lớp nylon vật liệu)