Trang chủ > Các sản phẩm > Poliamit 6

Polyamide 6 PA6 Gf30 Viên Nhựa, polyamide 6 Pa6 Gf30 Nhựa Nguyên Liệu / regrind

    Chi tiết nhanh Bao bì & Giao hàng Chi tiết đóng gói 25Kg / bao (cũng có thể tùy chỉnh) Thời gian giao hàng 10-15 ngày (Polyamide 6 PA6 gf30) Polyamide 6 PA6 gf30 viên nhựa, polyamide 6 pa6 gf30 nguyên liệu nhựa / nguyên liệu regrind